Właściciel serwisu TESAMA:
Stowarzyszenie Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA
AL. Niepodległości 34, 63-200 Jarocin
www.droma.com.pl


Administrator serwisu TESAMA:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
www.ciop.pl


Wersja serwisu TESAMA: 0.99

Serwis internetowy TeSaMa ma na celu wsparcie MŚP w utrzymaniu bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn. Zawiera on szczegółowe narzędzia wspomagające działania związane z oceną bezpieczeństwa technicznego maszyn użytkowanych podczas pracy, z uwzględnieniem produkcji, utrzymania ruchu i logistyki, a także wytycznych do prowadzenia oceny zgodności produkowanych przez te przedsiębiorstwa maszyn. Dobrze znane kwestie oceny zgodności maszyn oraz bezpieczeństwa ich użytkowania rozpatrywane są jako powiązane dwie części tego samego problemu. Zastosowanie łatwych w użyciu narzędzi zorientowanych na studium przypadku przyczyni się do lepszego zarządzanie bezpieczeństwem i zwiększy zaufanie do działań związanych z redukcją ryzyka przy obsłudze maszyn, otwierając drogę do skuteczniejszego i szybszego procesu rozwoju maszyn w duchu innowacyjności.
Serwis powstał w ramach projektu pn. " TeSaMa – System utrzymania bezpieczeństwa technicznego w przemyśle mechanicznym” realizowanego w ramach Opening National and Regional Programmes for Transnational Collective Research between SME Associations and Research Organisations, CORNET 14th Call for Proposals, w latach 2013-2015, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Wykonawcą projektu było konsorcjum w składzie:
• Institute for Management Cybernetics e. V. – coordynator projektu
• Stowarzyszeniem Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do Obróbki Drewna DROMA
• Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie
• Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy