W celu odzyskania lub utworzenia konta w serwisie Tesama prosimy o kontakt z:
dr. hab. inż. Markek Dźwiarek, profesor CIOP-PIB
Kierownik Zakładu Techniki Bezpieczeństwa
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
e-mail: madzw@ciop.pl